CZYM JEST STAN PRZEDCUKRZYCOWY I CZY ZAWSZE KOŃCZY SIĘ CUKRZYCĄ?

Stan przedcukrzycowy (prediabetes) to stan pośredni pomiędzy zdrowiem a cukrzycą typu 2. 

Do stanu przedcukrzycowego zaliczamy:

– nieprawidłową glikemią na czczo (czyli jeśli otrzymujemy wynik w zakresie 100-126 mg/dl) (IFG)

– i/lub nieprawidłową tolerancją glukozy po posiłkach (IGT)

(czyli w tzw. „krzywej cukrowej” po 2 godzinach otrzymujemy wynik w zakresie 140-199 mg/dl (IGT)

Powyższe wartości cukru we krwi nie wskazują jeszcze na pełnoobjawową cukrzycę, ale też nie mieszczą się już w normie. 

Nie należy rozpoznawać stanu przedcukrzycowego na podstawie badania na glukometrze!

Przy nieprawidłowych nawykach – niezdrowej diecie, braku aktywności fizycznej  czy braku redukcji masy ciała w przypadku nadwagi i otyłości – stan przedcukrzycowy może przejść w cukrzycę 

Przy stanie przedcukrzycowym nie jest zalecana samokontrola glikemii glukometrem w domu. 

Raz na jakiś czas (co roku, w przypadku wystąpienia objawów cukrzycy – jak najszybciej) należy powtórzyć badania laboratoryjne, aby upewnić się, czy zaburzenia utrzymują się. 

Dzięki modyfikacji stylu życia stan przedcukrzycowy można „cofnąć”, do stanu prawidłowego 🙂

Jak uniknąć stanu przedcukrzycowego?

  • regularne wykonywanie badań przesiewowych,
  • powtarzaną edukację na temat zdrowego stylu życia,
  • redukcję masy ciała,
  • umiarkowaną regularną aktywność fizyczną minimum 150 minut tygodniowo,
  • unikanie leków o działaniu diabetogennym

 W kolejnej części – u kogo należy wykonać badania przesiewowe w kierunku stanu przedcukrzycowego i cukrzycy 🙂