Kalkulator BMI

  kg
  cm

Podstawowa tabela BMI dla dorosłych :
do 18,5 – niedowaga,
18,5–24,9 – waga prawidłowa,
25–29,9 – nadwaga,
30–34,9 – otyłość pierwszego stopnia,
35–39,9 – otyłość drugiego stopnia,
powyżej 40 – otyłość trzeciego stopnia 
Uwagi:
BMI nie jest wiarygodnym wskaźnikiem dla poniższych grup osób: ciężarnych
- kobiet
- sportowców 
- rosnących dzieci
- osób w starszym wieku

BMI (ang. Body Mass Index - wskaźnik masy ciała) jest wskaźnikiem, który jest obliczany przez porównanie wzrostu i masy ciała. Jego wartość jest pomocna w ocenie ryzyka wystąpienia chorób związanych z nadwagą i otyłością, takich jak cukrzyca, choroba niedokrwienna serca czy miażdżyca. Im mniejsza wartość BMI, tym ryzyko wystąpienia tych chorób jest mniejsze.

Wartość BMI oblicza się jako współczynnik powstały przez podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej w metrach.  

Wskaźnik BMI jest bardzo prosty w użyciu, jest jednak mało wiarygodny u dzieci w okresie wzrostu, sportowców czy osób starszych. Powodem tego jest inny stosunek masy mięśniowej i tłuszczowej u tych osób w porównaniu do przeciętnej zdrowej osoby. Mimo swoich ograniczeń, wskaźnik BMI jest wykorzystywany do wstępnej oceny klinicznej.