NIEALKOHOLOWA STŁUSZCZENIOWA CHOROBA WĄTROBY

💥NIEALKOHOLOWA STŁUSZCZENIOWA CHOROBA WĄTROBY (NAFLD – non alcoholic fatty liver disease)

a CUKRZYCA TYPU 2

👩‍⚕️Badania epidemiologiczne wskazują, że niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby występuje u ponad 60% chorych z cukrzycą typu 2

👩‍⚕️Diabetycy znajdują się w grupie ryzyka wielu chorób, w tym schorzeń wątroby. Ryzyko to jest szczególnie duże u pacjentów otyłych, mających zbyt wysokie ciśnienie oraz nieprawidłowe stężenie cholesterolu.

👩‍⚕️ Choroby wątroby, podobnie jak cukrzyca typu 2, mogą rozwijać się początkowo nie dając żadnych objawów; zwykle rozpoznaje się je przypadkiem, stwierdzając nieprawidłowości w rutynowych badaniach krwi lub podczas USG jamy brzusznej.

👩‍⚕️Insulinooporność, powiązana z cukrzycą typu 2, zwiększa uwalnianie kwasów tłuszczowych z tkanki tłuszczowej, które następnie (pod wpływem stresu oksydacyjnego) uszkadzają komórki wątroby (hepatocyty) i prowadzą do ich włóknienia.

💥CO MA WPŁYW NA WYSTĄPIENIE NAFLD?

Poza cukrzycą są to:

– wiek (ryzyko rośnie z wiekiem)

– płeć (częściej występuje u mężczyzn)

– tzw. zespół metaboliczny tj. otyłość, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia (nieprawidłowy wynik lipidogram)

– stan przecukrzycowy

– insulinooporność

– niskie stężenie estrogenów

– predyspozycje genetyczne

– niska aktywność fizyczna

– jakościowe i ilościowe zaburzenia snu

– zaburzenia mikroflory jelitowej

– dieta bogata we fruktozę (wszechobecny cukier glukozowo-fruktozowy!)

💥JAKIE MOGĄ BYĆ POWIKŁANIA NAFLD?

– u < 10% pacjentów rozwinąć się może marskość wątroby lub rak wątrobowokomórkowy

– powikłania sercowo-naczyniowe: niewydolność serca,

migotanie przedsionków, przewlekły zespół wieńcowy

– nowotwory jelita grubego, trzustki, piersi, gruczołu krokowego, płuc

👩‍⚕️Diagnostyka NAFLD jest dość złożona, poza wykluczeniem innych przyczyn choroby, należy wykonać badania obrazowe, odpowiednie skale, wykonać ocenę histopatologiczną (biopsja wątroby) – zajmuje się tym hepatolog lub gastrolog

👩‍⚕️Udowodniono, że część leków stosowanych w terapii cukrzycy może mieć ochronny wpływ na wątrobę – są to m.in. metformina (może redukować stłuszczenie, martwicze zapalenie i włóknienie wątroby),

flozyny (redukują aktywność enzymów wątrobowych i zawartość wątrobowego tłuszczu)

Oraz analogi GLP-1 (zmniejszają nacieczenia tłuszczowe wątroby, aktywność enzymów wątrobowych oraz zawartość brzusznej tkanki tłuszczowej)

WAŻNĄ podstawą terapii cukrzycy, jak i NAFLD jest regularna aktywność fizyczna, aerobowy (tlenowy) wysiłek fizyczny min. 5 razy w tygodniu przez ok. 40-45 minut. oraz zdrowa dieta😀